**

موضوعات سایت

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

تک بیتی بسیار زیبا درباره امام حسین (ع)

حضرت محمد (ص) رحمتی برای جهانیان و اتمام نعمت

برای امام خود زینت باشید نه عیب و ننگ

مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخت ترین مردمان باشد

امام علی (ع):
لا یکن اهلک اشقی الخلق بک
مبادا خانواده ات به سبب تو، بدبخت ترین مردمان باشند.
نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

دانلود پوستر

راستی تو را نجات می دهد و دروغ نابود می کند

امام علی (ع):
راستی، تو را نجات می دهد، هر چند از آن بیمناک باشی...و دروغ، تو را نابود می کند، گرچه از آن خطری برای خود حس نکنی.
میزان الحکمه ج 6 ص 177
دانلود پوستر

پاداش کسی که تو را شاد کرد...

امام علی(ع):
لیس جزاء من سرک ان تسوءه
پاداش کسی که تو را شاد کرد، آن نیست که اندوهگینش سازی.
نهج البلاغه...قسمتی از نامه 31
دانلود پوستر​​​
چشم نظر