**

موضوعات سایت

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

کار کامل و بی عیب

در همه کارها...محتاط باش

هدف پرسش؟؟؟!!!

هدیه = از بین بردن کینه ها

هفت سوال مهم از حضرت علی (ع)

🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸

🍂مردی نزد امیرالمومنین (ع) آمده و گفت:

🍂 از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام تا هفت سوال از شما بپرسم:

1⃣ چه چیز از آسمان عظیم تر است؟

2⃣ چه چیز از زمین پهناورتر است؟

3⃣ چه چیز از کودک یتیم ناتوان تر است؟

4⃣ چه چیز از آتش داغ تر است؟

5⃣ چه چیز از زمهریر سردتر است؟

6⃣ چه چیز از دریا بی نیازتر است؟

7⃣ چه چیز از سنگ سخت تر است؟

 

💜 امام علی (ع) فرمود:

1⃣ تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست.

2⃣ حق از زمین وسیع تر است.

3⃣ سخن چینی شخص نمام از کودک یتیم ضعیف تر است.

4⃣ آز و طمع از آتش داغ تر است.

5⃣ حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است.

6⃣ بدن شخص با قناعت از دریا بی نیازتر است.

7⃣ قلب کافر از سنگ سخت تر است.

 

📚جامع الاخبار، فصل 5، فضائل امیرالمومنین (ع).

🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸

اگر امام زمان را دریابم، تمام عمر به او خدمت می کنم

  • 0

از زمین خوردن کسی شاد مشو

چشم نظر